1 thought on “Đôi mắt

  1. A little bit too nationalistic for my taste.But then again, I supposed there's something hopelessly beautiful about these people, desperately trying to re-unite the country in hopes of an equally glamorous utopia

  2. Mình biết nhiều người không thích các sáng tác sau năm 1945 của Nam Cao bởi lẽ chúng quá "cách mạng" và "cộng sản".Thậm chí mình nghĩ Đôi Mắt nhiều giá trị lịch sử hơn là nghệ thuật - nó giống như tác phẩm tự sự, đánh dấu thời gian Nam Cao bắt đầu công tác trong quân đội. Chính Nam Cao cũng thừa nhận, giai đoạn này, ông viết không vì "bản thân" mà vì những người khác, vì "sự nghiệp ch [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *